Regulamin sklepu obowiązuje zarówno sklep jak i jego klientów w wersji aktualnej w momencie zawarcia umowy kupna.

Sklep internetowy działający pod adresem www.formy-silikonowe.pl, prowadzony jest przez firmę JUTRZENKA Centrum Dekoracji Cukierniczych Zychla spółka jawna wpisaną w KRS pod numerem 0000661706 o numerze NIP: 5993195140 oraz numerze REGON: 366481556, z siedzibą przy ul. Słoneczna 7a 66-400 Gorzów Wlkp.

I Założenia Ogólne

1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy formy-silikonowe.pl.
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu sklepu formy-silikonowe.pl.
3. Złożenie zamówienia na produkty promocyjne jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Promocji.
4. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży, przez sklep internetowy, jest dzień odbioru przesyłki przez klienta.
5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

II Prezentacja Produktów

1. Sklep dołożył wszelkich starań, aby publikowane dane były wolne od uchybień lub błędów.
2. W przypadku niezgodności towaru z opisem lub fotografią oraz gdy produkt jest uszkodzony klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym obsługę sklepu.
3. Wszystkie ceny podane w ofercie zawierają podatek VAT.
4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
5. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie formy-silikonowe.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.
6. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością producentów.

III Rejestracja Klientów

1. Złożenie zmówienia możliwe jest po zarejestrowaniu użytkownika. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza po wybraniu produktów.
2. Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne od 18 roku życia i podmioty gospodarcze.
3. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może być nie zrealizowane.
4. Dane osobowe naszych klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.

IV Procedura Składania Zamówień

1. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez stronę www.formy-silikonowe.pl oraz e-mail: kontakt@formy-silikonowe.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Zamówienia można także składać telefonicznie pod numerem telefonu (095) 7 201 216 i osobiście w siedzibie firmy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w sobotę od 9:00 do 13:00.
3. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 8:00-16:00.
4. Po złożeniu zamówienia klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu zamówienia oraz jego numerem i prośbą o jego potwierdzenie.
5. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy handlowej z Jutrzenka Centrum Dekoracji Cukierniczych.
6. Sklep formy-silikonowe.pl zastrzega sobie prawo do nierealizowania niepotwierdzonych zamówień.

V Realizacja Zamówienia

1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
2. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.
3. Sklep formy-silikonowe.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sklep formy-silikonowe.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.
5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
6. Składając zamówienie klient zgadza się na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych prze firmę kurierską w celu doręczenia przesyłki.
7. Realizacja zamówienia trwa od 1 do max. 7 dni roboczych + przesyłka (1-2 dni) w zależności od chwilowej dostępności zamówionych produktów.

VI Zwrot Zamówionego Towaru

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, punkt ten nie obowiązuje w przypadku usługi na zamówienie pod klienta (nadruki oraz figurki ze zdjęciem oraz napisami przesłanymi przez klienta).
2. Wraz z towarem należy odesłać dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz wypełniony dokument zwrotu towaru lub oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania przelewu (imię, nazwisko, adres, numer zamówienia oraz numer konta, na jakie ma zostać dokonany zwrot).
3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zwracanego towaru oraz usługi transportowej widniejących na dowodzie zakupu. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta, licząc od daty otrzymania towaru, pod warunkiem spełnienia wymagań wymienionych w punkcie 2. Zwroty pieniędzy dokonywane są wyłącznie na rachunki bankowe.
4. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
5. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.
6. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne, nie zniszczone opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.

VII Wymiana Zamówionego Towaru

1. Klientom przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od otrzymania produktu.
2. Koszty przesyłki w obie strony ponosi klient.
3. Koszt wysyłki na terenie Polski wymienionego towaru wedle cennika GLS.
4. W przypadku wymian realizowanych za granicę koszty przesyłki naliczane są indywidualnie dla każdego przypadku.
5. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani przesyłek wysłanych za pobraniem.
6. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.
7. Wymiana zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki przez sklep formy-silikonowe.pl.

VIII Gwarancja I Reklamacje Zamówionego Towaru

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie można reklamować z tytułu niezgodności towaru z umową.
2. Reklamacji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe mechaniczne uszkodzenia ani uszkodzenia spowodowane niedbałym bądź niewłaściwym użytkowaniem.
3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT).
4. Każdy reklamowany towar powinien posiadać dołączony dokument reklamacji towaru lub oświadczenie reklamacyjne zawierające opisaną przyczynę reklamacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach wady powstały. Należy również podać swoje imię, nazwisko, adres, numer zamówienia, a także deklarację żądań (wymiana na inny egzemplarz, naprawa, zwrot gotówki).
5. Reklamowany towar powinien być czysty i higienicznie bezpieczny. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, a klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji.
7. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa sklep według cennika firmy kurierskiej GLS.
8. W przypadku wysyłki reklamowanego produktu za pośrednictwem innego przewoźnika, sklep nie pokrywa kosztów według danego przewoźnika, tylko według cennika firmy kurierskiej GLS.
9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa klient. Jeżeli klient nie odbierze odrzuconej reklamacji w ciągu 3 miesięcy od otrzymania decyzji towar zostanie zutylizowany.